Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je streda, 20.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre základné školy so zastúpením žiakov z rómskej populácie s názvom Programy a kurzy pre žiakov základných škôl pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít vyhlásená v rámci OP V

27.02.2009

Dňa 27. 2. 2009 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Oprávnenými žiadateľmi sú základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a krajských školských úradov so zastúpením žiakov z rómskej populácie viac ako 15% zo všetkých žiakov základnej školy, cirkevné základné školy so zastúpením žiakov z rómskej populácie viac ako 15% zo všetkých žiakov základnej školy, súkromné základné školy so zastúpením žiakov z rómskej populácie viac ako 15% zo všetkých žiakov základnej školy, základné umelecké školy so zastúpením žiakov z rómskej populácie viac ako 15% zo všetkých žiakov základnej školy.

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 27. 4. 2009. Všetky informácie nájdete na

http://asfeu.sk/aktuality/aktualne-vyzvy/operacny-program-vzdelavanie/opv-2009-3-1-01-soro/ 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky