Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre vysoké školy a Slovenskú akadémiu vied s názvom Podpora inovatívnych foriem vzdelávania na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji, vyhlásená v rámci OPV - ZRUŠENÁ

29.05.2009

Dňa 29. 5. 2009 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Oprávnenými žiadateľmi sú verejné a štátne vysoké školy a Slovenská akadémia vied, vrátane jej jednotlivých ústavov.

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 17. 8. 2009. Všetky informácie nájdete na

http://asfeu.sk/aktuality/aktualne-vyzvy/operacny-program-vzdelavanie/opv-2009-1-2-01-soro/ 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky