Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je utorok, 19.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre stredné školy v rámci Operačného programu Vzdelávanie, opatrenie 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj

06.10.2008

Dňa 6. 10. 2008 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj. Oprávnenými žiadateľmi sú stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov a krajských školských úradov, stredné školy, ktorých zriaďovateľom sú iné ústredné orgány štátnej správy, cirkevné stredné školy, súkromné stredné školy, samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl, krajský školský úrad ako zriaďovateľ stredných škôl, vrátane špeciálnych
stredných škôl.

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 19. 1. 2009. Všetky informácie nájdete na

http://asfeu.sk/aktuality/aktualne-vyzvy/operacny-program-vzdelavanie/vyzva--opv-2008-4-1-04-soro/

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky