Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je utorok, 19.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre stredné školy v rámci Operačného programu Vzdelávanie, opatrenie 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj

11.03.2008

Dňa 11.03.2008 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj. Oprávnenými žiadateľmi sú stredné školy, samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl, krajský školský úrad ako zriaďovateľ špeciálnych stredných škôl a stredných škôl, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku podľa osobitného predpisu.

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 19.05.2008. Všetky informácie nájdete na 
http://www.asfeu.sk/aktuality/aktualne-vyzvy/operacny-program-vzdelavanie/
vyzva-4-1

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky