Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 06.03.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP Vzdelávanie pre vysoké školy a Slovenskú akadémiu vied s názvom Podpora inovatívnych foriem vzdelávania na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji

18.06.2009

Dňa 18. 6. 2009 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti . Oprávnenými žiadateľmi sú verejné, štátne a súkromné vysoké školy a Slovenská akadémia vied, vrátane jej jednotlivých ústavov.

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 24. 8. 2009. Všetky informácie nájdete na asfeu.sk/aktuality/aktualne-vyzvy/operacny-program-vzdelavanie/opv-2009-1-2-01-soro/

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky