Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je utorok, 19.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Vyhlásenie 2. kola priebežnej výzvy OPV-2011/3.1/03-SORO na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

21.11.2011

Dňa 21. 11. 2011 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ aktualizovala priebežnú výzvu OPV-2011/3.1/03-SORO s názvom PODPORA PRÍSTUPU PRÍSLUŠNÍKOV MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT K VZDELÁVANIU VRÁTANE ICH ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA. Aktualizácia výzvy sa týka vyhlásenia 2. kola tejto výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Výzva nadväzuje na Pilotnú výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu vyhlásenú Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity dňa 16. 9. 2009

2. kolo priebežnej výzvy

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky