Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Usmernenie pre Prijímateľov vo veci povinného zverejňovania Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Usmernenie č. 2/2011 operačný program Vzdelávanie

04.03.2011

Dovoľujeme si Vás informovať, že Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vydala dňa 03.03.2011 Usmernenie č. 2/2011 pre Prijímateľov vo veci povinného zverejňovania Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony).

Usmernenie pre Prijímateľov je zverejnené aj v časti operačného programu Vzdelávanie, Dokumenty pre prijímateľov.

Usmernenie pre Prijímateľov vo veci povinného zverejňovania Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky