Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 23.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Usmernenie pre prijímateľov vo veci periodicity predkladania plánov a harmonogramu verejných obstarávaní a iných náležitostí výkonu verejného obstarávania

17.05.2013

Agentúra Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vydáva nové Usmernenie pre prijímateľov, ktoré sa týka spresnenia a doplnenia povinností vyplývajúcich z aktuálne platnej Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z operačného programu Vzdelávanie v otázke výkonu procesu obstarávania služieb a tovarov.

Usmernenie č. 3/2013 pre prijímateľov NFP v rámci OPV je zverejnené aj v časti operačného programu Vzdelávanie, Dokumenty pre prijímateľov.

Usmernenie pre prijímateľov NFP OPV č. 3/2013 vo veci periodicity predkladanie plánov a harmonogramu VO

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky