Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 21.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Usmernenie pre Prijímateľov NFP k aplikácii zákona NR SR č. 9/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník - Usmernenie č. 2/2013, operačný program Vzdelávanie

23.04.2013

Agentúra Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ oznamuje, že v súvislosti so zmenou zákona NR SR č. 9/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vydáva Usmernenie č. 2/2013 pre operačný program Vzdelávanie, ktoré nadväzuje na novú zákonnú úpravu lehoty splatnosti peňažného záväzku dlžníka, resp. dlžníka, ktorým je subjekt verejného práva.

Usmernenie č. 2/2013 pre prijímateľov NFP v rámci OPV je zverejnené aj v časti operačného programu Vzdelávanie, Dokumenty pre prijímateľov.

Usmernenie pre prijímateľov NFP v rámci OPV k aplikácii zákona NR SR č. 9/2013 Z. z

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky