Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je utorok, 19.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Usmernenie Poskytovateľa č.9 (VA)

03.12.2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie vydalo Usmernenie Poskytovateľa č. 9 k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Usmernenie bolo zverejnené v Centrálnom registri zmlúv a na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a dňom 03.12.2015 nadobúda účinnosť.  Usmernenie Poskytovateľa č. 9 sa týka nasledovných výziev vyhlásených v rámci operačného programu Vzdelávanie Výskumnou Agentúrou:

OPV-2008/1.1/01-SORO
OPV-2008/4.1/01-SORO
OPV-2008/1.1/02-SORO
OPV-2008/4.1/02-SORO
OPV-2008/1.1/03-SORO
OPV-2008/4.1/03-SORO
OPV-2008/1.1/04-SORO
OPV-2008/4.1/04-SORO
OPV-2009/3.1/01-SORO
OPV-2009/3.2/01-SORO
OPV-2009/1.2/01-SORO
OPV-2010/1.2/02-SORO
OPV-2011/1.1/06-SORO
OPV-2011/3.1/02-SORO
OPV-2011/1.1/07-SORO
OPV-2011/3.1/03-SORO – 1. kolo
OPV-2011/3.1/03-SORO – 2. kolo
OPV-2011/1.2/03-SORO
OPV-2012/4.2/04-SORO
OPV-2012/1.2/04-SORO
OPV-2012/2.1/03-SORO
OPV-2012/1.2/05-SORO
OPV-2009/2.1/01-SORO
OPV-2012/1.2/06-SORO
OPV-2009/4.2/02-SORO
OPV-2009/1.1/05-SORO
OPV-2009/4.2/01-SORO
OPV-2010/2.1/02-SORO
OPV-2010/4.2/03-SORO
OPV-2012/3.1/04-SORO
OPV-2012/1.1/08-SORO
OPV-2013/4.1/05-SORO
OPV-2013/1.2/07-SORO
OPV-2013/2.1/04-SORO

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky