Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 23.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Usmernenie Poskytovateľa č. 8 za účelom aktualizovania Všeobecných zmluvných podmienok k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPV

12.03.2014

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie vydáva Usmernenie Poskytovateľa č. 8 za účelom aktualizovania Všeobecných zmluvných podmienok k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (t.j. prílohy č. 1 Zmluvy o NFP) pre vybrané výzvy.

Usmernenie Poskytovateľa č. 8 je zverejnené aj v časti OPV Usmernenie Poskytovateľa.

 

Usmernenie Poskytovateľa č. 8
Príloha č. 1 k Usmerneniu Poskytovateľa č. 8Konsolidované znenie všeobecných zmluvných podmienok

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky