Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je streda, 20.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Usmernenie Poskytovateľa č. 3 za účelom aktualizovania Všeobecných zmluvných podmienok k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Vzdelávanie

27.09.2010

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie vydalo dňa 22. septembra 2010 v zmysle čl. 8 ods. 7 Prílohy č. 1 zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Usmernenie Poskytovateľa č. 3 za účelom aktualizovania Všeobecných zmluvných podmienok k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (t.j. prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP), ktoré boli uzatvorené s úspešnými žiadateľmi pri nasledujúcich výzvach na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Vzdelávanie:

Výzvy:

 • OPV-2008/1.1/01-SORO
 • OPV-2008/4.1/01-SORO
 • OPV-2008/1.1/02-SORO
 • OPV-2008/4.1/02-SORO
 • OPV-2008/1.1/03-SORO
 • OPV-2008/4.1/03-SORO
 • OPV-2008/1.1/04-SORO
 • OPV-2008/4.1/04-SORO
 • OPV-2009/3.1/01-SORO
 • OPV-2009/3.2/01-SORO
 • OPV-2009/1.2/01-SORO
 • OPV-2009/4.2/01-SORO
 • OPV-2009/2.1/01-SORO
 • OPV-2009/4.2/02-SORO
 • OPV-2009/1.1/05-SORO

Neoddeliteľnou súčasťou Usmernenia Poskytovateľa č. 3 je Príloha č. 1 – Konsolidované znenie Všeobecných zmluvných podmienok.

Usmernenie Poskytovateľa č. 3 za účelom aktualizovania Všeobecných zmluvných podmienok k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Vzdelávanie je zverejnené aj v časti Usmernenie Poskytovateľa.

Usmernenie Poskytovateľa č. 3 pre OPV

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky