Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 24.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Usmernenie č. 2/2014 OPV pre Prijímateľov k výkonu Ex-ante kontroly verejných obstarávaní

03.02.2014

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vydáva Usmernenie č. 2/2014 OPV pre Prijímateľov s cieľom upraviť výkon Ex-ante kontroly – kontroly súladu návrhu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladov ešte pred zverejnením obstarávania, v rámci ktorého bude kontrolovaný aj spôsob určenia predpokladanej hodnoty zákazky. Bližšie informácie nájdete v samotnom materiáli.

Usmernenie č. 2/2014. Materiál je zverejnený aj v časti OP Vzdelávanie - Dokumenty pre prijímateľov.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky