Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Usmernenie č. 1/2012 pre Prijímateľov týkajúce sa ochrany osobných údajov - operačný program Vzdelávanie

10.01.2012

Dovoľujeme si Vás informovať, že Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vydala dňa 10. 1. 2012 Usmernenie pre Prijímateľov týkajúce sa ochrany osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prijímateľ v zmysle uvedeného zákona dáva súhlas so spracovaním osobných údajov ASFEU v rozsahu údajov uvedených v žiadosti o NFP, vrátane jej príloh a zároveň je povinný zabezpečiť súhlas osôb podieľajúcich sa na projekte v zmysle žiadosti o NFP so spracovaním osobných údajov ASFEU v rozsahu údajov uvedených v žiadosti o NFP, vrátane jej príloh.

Usmernenie je zverejnené aj v časti Operačný program Vzdelávanie, Dokumenty pre prijímateľov.

Usmernenie č. 1/2012 - operačný program Vzdelávanie

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky