Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je streda, 20.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Ukončenie informačných seminárov k vyhláseným výzvam v rámci OP Vzdelávanie

21.10.2008

V piatok 17. októbra 2008 v Bratislave Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ukončila sieť informačných seminárov k aktuálne vyhláseným výzvam pre opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú a opatrenie 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj.

Od začiatku októbra agentúra zorganizovala celkovo 8 informačných seminárov, ktorým predchádzala konferencia Premena tradičnej školy na modernú zo štrukturálnych fondov EÚ.

Na konferencii, ktorá sa konala dňa 2. októbra 2008 v Žiline, sa zúčastnilo 232 úspešných a neúspešných žiadateľov o nenávratný finančný príspevok (NFP) z predchádzajúcich výziev vyhlásených agentúrou v rámci OP Vzdelávanie. Zámerom konferencie bolo vyhodnotiť ukončené výzvy pre základné a stredné školy a účastníkov informovať o najčastejších chybách a nedostatkoch v žiadostiach. Chyby v neúspešných žiadostiach o NFP mohli záujemcovia osobne prekonzultovať s predstaviteľmi agentúry. Na konferencii boli predstavené nové plánované výzvy pre základné a stredné školy v rámci OP Vzdelávanie, ako aj termíny informačných seminárov zameraných na tieto výzvy.

Informačné semináre k vyhláseným výzvam v rámci opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú a opatrenia 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj sa konali v dňoch od 10. do 17. októbra 2008 v mestách: Trenčín, Trnava, Nitra, Zvolen, Košice, Prešov, Žilina a Bratislava. Na seminároch sa zúčastnilo celkovo 455 záujemcov, ktorí sa podrobne oboznámili s obsahom a podmienkami výziev, ako aj so správnym vyplnením Žiadosti o NFP, Podrobného opisu projektu a Rozpočtu projektu. Prezentácie z konferencie a informačných seminárov sú dostupné v časti Školenia a semináre.

Konferencia v Žiline
 

Informačný seminár v Nitre            Informačný seminár v Trenčíne
 

Informačný seminár vo Zvolene      Informačný seminár v Košiciach
 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky