Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je utorok, 19.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Success story Strednej zdravotníckej školy v Trnave pritiahla aj zástupcov EK z Bruselu

08.07.2015

Pozreli si, ako funguje implementácia projektov operačného programu Vzdelávanie v praxi. Škola získala nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Výskumnej agentúry.

Mimoriadne úspešný dopytovo-orientovaný projekt „Chceme učiť moderne“ na pôde školy preukázal, že účel svätí prostriedky. „Nemať finančnú injekciu z ESF, fungovali by sme oveľa ťažšie. Takto sme mohli žiakom i pedagógom poskytnúť mnohé školenia s najnovšími poznatkami a skúsenosťami z oblastí a odborov, ktoré sa na našej škole vyučujú. Vybavili sme našu školu najmodernejšími didaktickými pomôckami, laboratóriami, určenými pedagógom i žiakom na naozaj kvalitnú výučbu v intenciách najnovších  trendov v zdravotníctve“ hovorí riaditeľka školy RNDr. Valburga Lobotková, PhD.  

Práve táto stredná škola je príkladom, že keď sa chce, je vôľa, nadšenie a skvelý kolektív, tak úspech je zaručený. V rámci aktivít projektu pedagógovia inovovali kurikulá spolu v 40 predmetoch, napr. v predmetoch fyzika, chémia či laboratórna technika. Vybraní pedagógovia sa zúčastnili zaujímavých odborných kurzov zameraných na najmodernejšie trendy napr. vo fyzioterapii, prvej pomoci, vyučovaní cudzích jazykov. Škola zabezpečila inováciu vzdelávacieho obsahu v zmysle Školského vzdelávacieho programu pre odbory masér, farmaceutický laborant, zdravotnícky asistent či diplomovaný fyzioterapeut. Pedagógovia vytvorili nové interné učebnice ako napríklad patológia a klinika chorôb, farmakognózia a fytoterapia, psychológia a profesijná komunikácia. Mnohé z učebníc sú v rámci Slovenska jedinečné svojim zameraním a sú doslova priekopnícke.

Žiaci sa učia v kvalitne vybavených a bezpečných laboratóriách chémie, fyziky a biológie. Rekonštrukčné práce si škola hradila mimo eurofondov. Budúci maséri a fyzioterapeuti sa pripravujú sa na svoje povolanie s prístrojmi, ako sú napr. jednokanálový ultrazvuk, dvojkanálová elektroliečba, vákuová jednotka či EKG. Zlepšenie jazykového vybavenia študentov zabezpečili aktivity pedagógov venované aj vytvoreniu didaktických prostriedkov anglického a nemeckého jazyka. O tom, že škola má aj za hranicami kraja svoj cveng, svedčí aj záujem o štúdium žiakov z iných regiónov.

Projekt Chceme učiť moderne rozhodne nezastal v rovine chcenia. Za obrovským úsilím kolektívu pedagógov s moderným a pozitívnym prístupom vedenia vidieť reálne výsledky. ASFEU podporila tento projekt  NFP vo výške viac ako 342 tisíc eur.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky