Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je utorok, 26.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Štatistický zázrak z Tlmáč

22.12.2014

Počet ľudí bez práce v okrese Levice svojou hodnotou 15,13 %* prekračuje celoslovenské štatistiky nezamestnanosti. O prácu sa tu uchádza až 8 506* uchádzačov. I napriek tomu študenti Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch nemajú vôbec žiadny problém nájsť si prácu vo svojom odbore. Ako je to možné?
     Stredná odborná škola technická v Tlmačoch totiž efektívne využíva eurofondy na to, aby zvýšila šance svojich žiakov na trhu práce.
     Za 302-tisíc eur nakúpila výpočtovú techniku, software, či stroje a vybavila učebne interaktívnou technikou. Študenti sa tak zoznamujú s najmodernejšími metódami a formami práce a stávajú sa tak pre svojich budúcich zamestnávateľov mimoriadne atraktívnymi. Nakoľko z nich totiž škola urobila už „hotových ľudí“, budúci šéf nemusí investovať do ďalšieho zaškoľovania. Slúži tak ako príklad pre ďalšie odborné školy, najmä v okresoch, kde sú rady na Úradoch práce nekonečne dlhé.
     Osemnásťmesačný projekt vzdelávania s názvom „Ak mi niečo vysvetlíš – zabudnem, ak mi to ukážeš – zapamätám si, ale ak to urobím – pochopím“ je finančne podporený z Európskeho sociálneho fondu. Zámerom je zaviesť vyučovanie odborov ako strojný mechanik, mechanik elektronik, pracovník marketingu, mechanik strojov a zariadení aprogramátor obrábacích a zváracích strojov a zariadenípriamo v praxi.
     Príkladom praktického vzdelávania je napríklad výroba konkrétneho žiackeho produktu. Na predmete technické kreslenie si žiaci s pomocou softvéru AutoCad nakreslia technický výkres v grafickom programe. V rámci vyučovacieho predmetu technológia si pripravia technologický postup výroby. Nakoniec na odbornom výcviku si daný návrh výrobku samostatne vyhotovia.   
     Práve tu si začínajú uvedomovať prepojenie teórie s praxou. „Škola už 63 rokov vychováva kvalifikovaných odborníkov v oblasti strojárstva, elektrotechniky a zvárania no zároveň pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre zváranie a nedeštruktívne technológie. Vďaka realizácii projektu Vzdelávanie vychovávame kvalifikovaných odborníkov pre trh práce, ktorí nemajú problém si nájsť uplatnenie“, hovorí o prínose projektu pre oblasť s vysokou nezamestnanosťou riaditeľka školy Ing. Jana Mrázová.
 „Trendy vzdelávania, odborná náročnosť, rozvoj technológií i konkurenčné prostredie na trhu práce sú pre školu hnacím motorom k úspešnej realizácii projektu a k následným úspechom jej žiakov“, dodáva Mrázová.
     Škola sa v projekte zamerala na obnovu a doplnenie didaktických pomôcok, výpočtovej techniky, strojov, zariadení, knižného fondu i softvéru. Vďaka tomuto vybaveniu pedagógovia školy dokážu modernizovať svoje vyučovacie hodiny, aby boli pre študentov atraktívnejšie a pútavejšie. Tomu predchádzalo vzdelávanie samotných pedagógov a ich odborný osobnostný rozvoj v oblasti žiackych projektov a  digitálneho obsahu vzdelávania.  Samotné školenia sú zamerané na programovanie CNC strojov, senzoriku,  PLC systémy či programovateľné stavebnice.
     „Vďaka využitiu zakúpených moderných didaktických pomôcok, doplneného knižničného fondu a interaktívneho vybavenia učební sa zmenili aj metódy a formy práce so žiakmi počas vyučovania. Zmeny, ktoré sa uskutočnili až v 23 predmetoch  smerujú k napĺňaniu požiadaviek trhu práce aj vyššieho vzdelávania“, dopĺňa riaditeľku majster odborného výcviku Bc. Miroslav Bernát.
     Škola získala na projekt nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 302-tisíc eur a do jeho úspešnej realizácie zapojila 21 zamestnancov a 228 žiakov.

 

*Miera celkovej nezamestnanosti okresu Levice k 30.10.2014: 15,13 (údaj pre Slovensko: 13,93%). Do okresu sa radia oblasti Tlmače, Levice, Kozárovce.
*údaj Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k 30. 10. 2014.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky