Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2013/1.2/07-SORO a OPV-2013/4.1/05-SORO

05.12.2013

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení Správ o vyhodnotení výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódmi OPV-2013/1.2/07-SORO a OPV-2013/4.1/05-SORO, v ktorých sú zhrnuté základné sumárne informácie o konkrétnych výzvach, prijatých žiadostiach o NFP, počte schválených a neschválených žiadostiach o NFP, ako aj identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu. Bližšie informácie nájdete v samotných správach.

Správa o vyhodnotení výzvy s kódom OPV-2013/1.2/07-SORO

Správa o vyhodnotení výzvy s kódom OPV-2013/4.1/05-SORO

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky