Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2012/1.2/05-SORO a OPV-2012/1.2/06-SORO

09.08.2013

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy EÚ zverejňuje Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódmi OPV-2012/1.2/05-SORO a OPV-2012/1.2/06-SORO, ktoré boli vyhlásené v rámci OP Vzdelávanie, opatrenie 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.

Správa o vyhodnotení výzvy
Výzva s názvom Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied, OPV-2012/1.2/05-SORO, 15. 10. 2012 - 17. 12. 2012.

Správa o vyhodnotení výzvy
Výzva s názvom Skvalitnenie vyučovania slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín metódou vyučovania cudzích jazykov zlepšením kvality vzdelávacích programov vysokých škôl, OPV-2012/1.2/06-SORO, 31. 10. 2012 - 28. 01. 2013.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky