Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je streda, 20.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2009/3.1/01-SORO; OPV-2008/1.1/04-SORO

11.11.2009

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení Správy o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) s kódom:

  • OPV-2009/3.1/01-SORO s názvom „Programy a kurzy pre žiakov základných škôl pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít“, ktorá bola vyhlásená v rámci OP Vzdelávanie, opatrenia 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, dňa 27.2.2009.

 

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2009/3.1/01-SORO

Súčasne si Vás dovoľujeme informovať o opätovnom zverejnení Správy o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom:

  • OPV-2008/1.1/04-SORO pod názvom „Tvorba a implementácia školských vzdelávacích programov stredných škôl“, ktorá bola vyhlásená v rámci OP Vzdelávanie, opatrenia 1.1. Premena tradičnej školy na modernú, dňa 6.10.2008.

V tejto Správe o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP došlo k oprave údajov o schválených projektoch z dôvodu chyby v písaní v Rozhodnutí o schválení žiadosti o NFP v prípade jedného prijímateľa NFP.

 

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2008/1.1/04-SORO

 

 

 

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky