Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 21.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPV-2011/1.1/07-SORO

16.10.2012

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení Správy o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPV-2011/1.1/07-SORO - s názvom

Inovovanie obsahu a metód vzdelávania na stredných školách pre potreby trhu práce. Výzva bola vyhlásená dňa 26. 09. 2011 v rámci OP Vzdelávanie, opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú.

Správa o vyhodnotení výzvy

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky