Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je utorok, 19.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPV-2012/4.2/04-SORO

22.11.2012

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Vám týmto oznamuje zverejnenie Správy o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPV-2012/4.2 /04-SORO - s názvom Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied v Bratislavskom kraji. Výzva bola vyhlásená dňa 17 . 1.  2012 v rámci OP Vzdelávanie, opatrenia 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania.

Správa o vyhodnotení výzvy

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky