Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2013/2.1/04-SORO

10.03.2014

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení Správy o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPV-2013/2.1/04-SORO s názvom „Podpora ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyslu“, ktorá bola vyhlásená v rámci OP Vzdelávanie, opatrenia 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania, dňa 27. 08. 2013. V správe sú zhrnuté základné informácie o výzve, prijatých žiadostiach o NFP, počte schválených a neschválených žiadostiach o NFP, ako aj identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu.

Správa o vyhodnotení výzvy s kódom OPV-2013/2.1/04-SORO

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky