Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 24.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2012/1.1/08-SORO

05.02.2014

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení Správy o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPV-2012/1.1/08-SORO s názvom „Moderná stredná škola“, ktorá bola vyhlásená v rámci OP Vzdelávanie, opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú, dňa 30. 11. 2012. V správe sú zhrnuté základné informácie o výzve, prijatých žiadostiach o NFP, počte schválených a neschválených žiadostiach o NFP, ako aj identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu.

Správa o vyhodnotení výzvy s kódom OPV-2012/1.1/08-SORO

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky