Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 23.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2011/3.1/03-SORO, 2. kolo – Podpora prístupu príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít k vzdelávaniu vrátane ich ďalšieho vzdelávania

23.08.2012

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení Správy o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPV-2011/3.1/03-SORO, 2. kolo - s názvom Podpora prístupu príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít k vzdelávaniu vrátane ich ďalšieho vzdelávania. Výzva (2. kolo) bola vyhlásená dňa 21. 11. 2011 v rámci OP Vzdelávanie, opatrenia 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Dátum uzávierky výzvy - 20. 01. 2012.

Správa o vyhodnotení výzvy

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky