Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

S novými technológiami v SOŠ Žarnovica

03.03.2014

Príprava odborníkov v odboroch umeleckoremeselné spracovanie dreva - stolárske práce a mechanik počítačových sietí Strednej odbornej školy v Žarnovici prebieha s novými technológiami aj vďaka operačnému programu Vzdelávanie. V rámci výzvy Tvorba a implementácia školských vzdelávacích programov stredných škôl projektový tím „Inovovanej školy“ modernizoval výučbu prostredníctvom 42 odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetov. Na každý predmet vznikli učebné materiály vo forme interaktívnych testov, prezentácií a videí. V digitálnej forme boli umiestnené na novom školskom internetovom portáli. Kvalitná príprava odborníkov je zároveň výsledkom mnohých aktivít projektu, ktorým predchádzala aj úvodná analýza požiadaviek vonkajšieho prostredia, zamestnávateľov. Projekt sa realizoval 24 mesiacov. Nová forma vzdelávania na škole odráža súčasné potreby praxe.

Príklad študentského výrobku

Projekt bol finančne podporený z Európskeho sociálneho fondu. Viac informácii o projekte nájdete v pravidelne aktualizovanej časti webového sídla ASFEU Príklady dobrej praxe: http://www.asfeu.sk/agentura/priklady-dobrej-praxe/operacny-program-vzdelavanie-informacne-listy-uspesnych-projektov/ .

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky