Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je utorok, 19.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Rezervačný systém na konzultácie k výzve OPV-2012/1.2/05-SORO je spustený

19.11.2012

Od  26. novembra 2012 si môžu záujemcovia rezervovať termín na konzultáciu k príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) k výzve OPV-2012/1.2/05-SORO. Zamestnanci ASFEU v Bratislave budú potenciálnym žiadateľom o NFP v rámci tejto výzvy poskytovať konzultácie týkajúce sa formálnej kontroly žiadostí o NFP a jej príloh, rozpočtu a zamerania aktivít v zmysle výzvy.
Žiadatelia  si budú môcť vybrať z ôsmich termínov konzultácií za deň, ktoré budú prebiehať od 8.00 do 15.00 h, počas dvoch dní v týždni (vždy v utorok a vo štvrtok). Termín jednej konzultácie je stanovený na 1,5 h.

Výzva pod názvom Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied je zameraná na skvalitnenie študijných programov vysokých škôl (VŠ), zefektívnenie správy a manažmentu VŠ, podporu rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji, medzinárodnú spoluprácu medzi VŠ, organizáciami výskumu a vývoja a súkromným sektorom na národnej i medzinárodnej úrovni. Uzávierka výzvy je 17. decembra 2012.

Rezervačný systém

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky