Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 24.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Rezervačný systém na konzultácie k výzve OPV-2012/1.2/04-SORO je spustený

17.09.2012

Od 17. septembra 2012 si môžu záujemcovia o konzultáciu k príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) k výzve OPV-2012/1.2/04-SORO rezervovať termín. Štyri týždne pred uzávierkou výzvy, do 15. 10. 2012,  budú žiadateľom o NFP v rámci tejto výzvy poskytovať konzultácie zamestnanci ASFEU v Bratislave. Zamerané budú buď na formálnu kontrolu žiadostí o NFP a jej príloh, rozpočet a na zameranie aktivít v zmysle výzvy, pričom záujemca si môže zvoliť jednu, dve alebo všetky tri druhy konzultácií.  

 

Rezervačný systém je zverejnený na www.asfeu.sk, žiadatelia o NFP si môžu vybrať z ôsmich termínov konzultácií za deň, ktoré budú prebiehať od 8.00 do 15.00 h, počas dvoch dní v týždni (vždy v utorok a vo štvrtok). Termín jednej konzultácie je stanovený na 1,5 h.

Výzva je zameraná na podporu zlepšenia kvality vysokých škôl a žiadať o NFP môžu štátne, verejné a súkromné vysoké školy pri splnení ďalších podmienok výzvy.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky