Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 21.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Rezervačný systém na konzultácie k príprave žiadostí o NFP z výzvy OPV-2013/4.1/05-SORO

21.03.2013

V termíne od 26. marca do 11. apríla je pre záujemcov o konzultácie v rámci výzvy Moderné gymnáziá v Bratislavskom kraji k dispozícii Rezervačný systém. Žiadatelia  o nenávratný finančný príspevok (NFP) si k predmetnej výzve môžu rezervovať termín stretnutí, ktoré budú prebiehať od 8.00 do 15.00 h, počas dvoch dní v týždni (vždy v utorok a vo štvrtok). Dĺžka jednej konzultácie je 1,5 h.

Zamestnanci ASFEU v Bratislave poskytnú potenciálnym žiadateľom informácie týkajúce sa formálnej kontroly žiadosti o NFP a jej príloh, rozpočtu a zamerania aktivít v zmysle výzvy.

Výzva Moderné gymnáziá v Bratislavskom kraji je zameraná na modernizáciu vzdelávania podporou inovácií obsahu a metód výučby s dôrazom na vyučovanie matematiky a  prírodovedných predmetov s cieľom zvýšenia záujmu žiakov o technické študijné odbory. Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 15. apríla 2013.

Vstup do Rezervačného systému:

http://www.asfeu.sk/agentura/rezervacny-system/

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky