Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Programový manuál k Operačnému programu Vzdelávanie

07.12.2007

Na zasadnutí Monitorovacieho výboru pre Operačný program Vzdelávanie, ktoré sa konalo dňa 14. novembra 2007 v Bratislave, bol prerokovaný programový manuál - podporný dokument k Operačnému programu Vzdelávanie. Programový manuál k Operačnému programu Vzdelávanie monitorovací výbor vzal na vedomie s pripomienkami, tieto boli následne zapracované.

Programový manuál k Operačnému programu Vzdelávanie obsahuje detailné rozpracovanie operačného programu na úrovni opatrení, definuje ukazovatele na úrovni opatrení, skupiny oprávnených aktivít, oprávnené územia, oprávnené a neoprávnené výdavky, oprávnených prijímateľov, cieľové skupiny a schémy štátnej pomoci.

Programový manuál ďalej podáva informácie o horizontálnych prioritách, finančnom pláne a kategorizácii pomoci na úrovni opatrení.

Plné znenie Programového manuálu k Operačnému programu Vzdelávanie môžu záujemcovia nájsť na adresách:

www.asfeu.sk/agentura/dolezite-dokumenty/dokumenty-k-strukturalnym-fondom/ www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/dolezite-dokumenty/

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky