Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je utorok, 19.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Príručka pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 9.0

24.02.2015

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 17. 2. 2014 bola vydaná aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP OPV, verzia 9.0.

Príručka je účinná od 19. 2. 2015 a je dostupná aj v Dokumentoch pre prijímateľa http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/dokumenty-pre-prijimatelov/.

Hlavným dôvodom aktualizácie príručky bolo zjednodušenie implementácie národných projektov (dalej len „NP“).
Konkrétne zmeny:
Text príručky – zmeny na str. 36 a 62 (obidve zmeny sa týkajú výlučne NP, zmena na str. 36 sa vzťahuje na metodický výklad CKO a bude platiť len pre NP, ktoré sú v súčasnosti v schvaľovacom procese).
Prílohy – doplnenie prílohy 7e, ktorá sa týka len NP (ostatné prílohy menené neboli).

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky