Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je streda, 20.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku Operačného programu Vzdelávanie

01.12.2008

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku (NFP) v rámci Operačného programu Vzdelávanie (OPV), verzia 2.0, ktorá bola schválená dňa 1. 12. 2008.

Príručka pre prijímateľa NFP v rámci OPV je určená prijímateľom, ktorých usmerňuje pri príprave žiadostí o platbu, žiadostí o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP, stanovuje podmienky pre vypracovanie monitorovacích správ a podmienky pre informovanie a publicitu projektu na verejnosti. Príručka informuje prijímateľa o povinnosti umožňovania overenia na mieste realizácie projektu zo strany oprávnených osôb, ako aj o ukončení zmluvného vzťahu.

Prostredníctvom príručky prijímateľ získa informácie o potrebných dokladoch, ktoré bude povinný predkladať v priebehu realizácie projektu, ako aj kontaktné adresy pre zasielanie monitorovacích správ, žiadostí o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP, zasielanie žiadostí o platbu a sprievodnej dokumentácie.

Príručka pre prijímateľa NFP

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky