Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 19.01.2020

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Prevzatie kópií neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev OPV-2008/1.1/01-SORO a OPV-2008/4.1/01-SORO

22.07.2008

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že na základe doručeného Oznámenia o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) je oprávnený kópie žiadosti o NFP vyzdvihnúť štatutárny orgán žiadateľa o NFP, resp. ním poverená osoba na základe predloženia úradne overeného splnomocnenia.
Kópie žiadosti o NFP si môžete vyzdvihnúť na adrese Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava, u Mgr. Jarmily Barátovej, PhD., v termíne od 28.07.2008 do 22.08.2008 medzi 13.00 až 15.00 hod.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky