Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Premeny tradičnej školy na modernú v prezentáciách schválených projektov

02.09.2009

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ zorganizovala dňa 27. 8. 2009 v priestoroch svojho sídla v Bratislave podujatie s názvom „Moderná škola v praxi“. Stretlo sa na ňom takmer sto účastníkov - žiadateľov a prijímateľov nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Vzdelávanie.

Hlavným bodom programu bola prezentácia projektov základných a stredných škôl, ktoré sa v tomto období realizujú v rámci opatrení 1.1 Premena tradičnej školy na modernú a 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj. Príspevky pedagógov o každodenných aktivitách a konkrétne príklady z praxe poskytli priestor na vzájomnú výmenu skúseností medzi úspešnými prijímateľmi a inšpirovali budúcich žiadateľov o nenávratný finančný príspevok.

V projektoch odzneli témy ako napr. využitie informačných a komunikačných technológií pri výučbe, integrovanie anglického jazyka do vzdelávania detí metódou obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania CLIL, modifikácia školských učebných plánov v spolupráci so súkromným sektorom atď.

O skutočnosti, že vďaka projektom podporených zo štrukturálnych fondov EÚ sa školám darí napĺňať hlavnú myšlienku - premenu tradičnej školy na modernú, svedčili aj fotografie zachytávajúce inovatívne formy výučby, účasť pedagógov na školeniach a pracovných stážach, či žiakov pri preberaní ocenení za pracovné výsledky.

Veľký záujem bol aj o odborné konzultácie, ktoré v priebehu podujatia poskytovali manažéri odborov informovania a publicity, riadenia výdavkov a projektového manažmentu a monitoringu.

Generálna riaditeľka agentúry, Ing. Alexandra Drgová, vyjadrila spokojnosť s rastúcim počtom podaných a schválených žiadostí o NFP, ako aj so záujmom verejnosti o agentúrne podujatia, preto nevylučuje organizáciu podobných aktivít už v blízkej budúcnosti.

Prezentácie prijímateľov NFP ktorými sú: mestská časť Bratislava - Dúbravka, Základná škola Sibírska v Prešove, Základná škola s materskou školou Tušická Nová Ves, Nitriansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj a Stredná odborná škola Zvolen:

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky