Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 15.05.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Predbežná kontrola formálnej správnosti predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh k výzve s kódom OPV-2011/1.1/06-SORO

09.05.2011

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 17. 5. 2011 si môžete prostredníctvom rezervačného systému na internetovej stránke www.asfeu.sk zarezervovať termín osobnej konzultácie zameranej na predbežnú kontrolu formálnej správnosti Vašej predkladanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“) a jej príloh k výzve na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPV-2011/1.1/06-SORO vo Vami vybranej Regionálnej informačnej kancelárii. Kontrolu budú vykonávať pracovníci Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ v termíne od 17. mája 2011 do 31. mája 2011 v zmysle Kontrolného zoznamu pre kontrolu formálnej správnosti žiadosti o NFP, ktorý je prílohou č. 14 k príslušnej výzve na predkladanie žiadostí o NFP. Predmetom kontroly bude výlučne papierová forma žiadosti o NFP a jej príloh. Počet poskytnutých konzultácií pre jedného žiadateľa je obmedzený na jednu návštevu v časovom rozpätí 1,5 hodiny.

Upozorňujeme žiadateľov, že predbežná kontrola formálnej správnosti predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh je zameraná výlučne na formálnu kontrolu žiadosti o NFP, nie obsahovú, a uskutoční sa len v prípade, ak žiadateľ predloží papierovú verziu žiadosti o NFP vrátane príloh a dodrží stanovený termín rezervácie. Pracovník ASFEU má právo zrušiť osobnú konzultáciu, pokiaľ tieto podmienky nebudú dodržané.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky