Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je utorok, 20.10.2020

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Predbežná kontrola formálnej správnosti predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh k výzvam s kódmi OPV-2009/2.1/01-SORO a OPV-2009/4.2/02-SORO

22.09.2009

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 22.09.2009 si môžete prostredníctvom rezervačného systému na internetovej stránke www.asfeu.sk zarezervovať termín osobnej konzultácie zameranej na predbežnú kontrolu formálnej správnosti Vašej predkladanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“) a jej príloh k výzvam na predkladanie žiadostí o NFP s kódmi OPV-2009/2.1/01-SORO a OPV-2009/4.2/02-SORO vo Vami vybranej Regionálnej informačnej kancelárii. Kontrolu budú vykonávať pracovníci Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ v termíne od 29. septembra 2009 do 13. októbra 2009 v zmysle Kontrolného zoznamu pre kontrolu formálnej správnosti žiadostí o NFP, ktorý je prílohou č. 16 k príslušným výzvam na predkladanie žiadostí o NFP. Predmetom kontroly bude výlučne papierová forma žiadosti o NFP a jej príloh. Počet poskytnutých konzultácií pre jedného žiadateľa je obmedzený na jednu návštevu v časovom rozpätí 1,5 hodiny.

Upozorňujeme žiadateľov, že predbežná kontrola formálnej správnosti predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh je zameraná výlučne na formálnu kontrolu žiadosti o NFP, nie obsahovú a uskutoční sa len v prípade, ak žiadateľ predloží papierovú verziu žiadosti o NFP vrátane príloh a dodrží stanovený termín rezervácie. Pracovník agentúry má právo zrušiť osobnú konzultáciu pokiaľ tieto podmienky nebudú dodržané.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky