Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 03.07.2020

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Pracovné stretnutie pre úspešných žiadateľov o nenávratný finančný príspevok z OP Vzdelávanie

12.08.2009

Dňa 18. 8. 2009 o 13:00 hod. sa uskutoční pracovné stretnutie pre úspešných žiadateľov o NFP, ktorých predložené žiadosti o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2009/3.1/01-SORO boli odporúčané na schválenie výberovou komisiou.

Cieľom pracovného stretnutia je oboznámiť účastníkov s procesom predchádzajúcim príprave zmluvy o poskytnutí NFP, s dokumentáciou a postupmi pri príprave samotnej zmluvy o poskytnutí NFP, so systémom platieb a účtov. Stretnutie sa bude konať v budove Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ v Bratislave.

Program pracovného stretnutia

Prezentácie:

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky