Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je streda, 20.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Pracovné stretnutia pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z OP Vzdelávanie

28.04.2010

V dňoch 11. 05. 2010 o 9:30 hod. v Bratislave (Správa účelových zariadení Ministerstva zahraničných vecí SR, Drotárska cesta 46, Bratislava), 19. 05. 2010 o 9:30 hod. v Žiline (Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Ul. Komenského 48, Žilina) a 20. 05. 2010 o 9:00 hod. v Košiciach (Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, Košice) sa uskutočnia pracovné stretnutia zástupcov prijímateľov so zástupcami Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP s kódmi:

OPV-2008/1.1/01-SORO, OPV-2008/4.1/01-SORO, OPV-2008/1.1/02-SORO, OPV-2008/4.1/02-SORO, OPV-2008/1.1/03-SORO, OPV-2008/4.1/03-SORO, OPV-2008/1.1/04-SORO, OPV-2008/4.1/04-SORO, OPV-2009/3.1/01-SORO, OPV-2009/3.2/01-SORO.

Cieľom pracovných stretnutí je oboznámiť účastníkov s uplatňovaním zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo vzťahu k implementovaným projektom, so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby, priebežná platba) a s Priebežnou monitorovacou správou po zmenách vyplývajúcich z aktualizácie Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 5.1 a Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.0.

Program pracovného stretnutia v Bratislave

Program pracovného stretnutia v Žiline

Program pracovného stretnutia v Košiciach

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky