Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Poskytovanie konzultácií v regionálnych informačných kanceláriách v auguste

02.08.2010

Dovoľujeme si Vás informovať, že v mesiaci august 2010 budú manažéri publicity operačného programu Vzdelávanie regionálnych informačných kancelárií Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ poskytovať konzultácie k možnosti čerpania finančných prostriedkov v rámci operačného programu Vzdelávanie nasledovne:

Konzultačné dni v regionálnych informačných kanceláriách OP Vzdelávanie v mesiaci august 2010:

 

 

Regionálna informačná kancelária pre operačný program Vzdelávanie otvorená - konzultačné hodiny v čase od 9. – 15. h

 

Regionálna informačná kancelária pre operačný program Vzdelávanie zatvorená

 

Víkend

Zároveň môžu prijímatelia NFP vo vopred dohodnutom termíne využiť konzultácie na správne predkladanie žiadostí o platbu. Konzultácie budú poskytované v regionálnych informačných kanceláriách v Trenčíne, vo Zvolene a v Košiciach počas obvyklých konzultačných hodín, t.j. každý pracovný deň v čase od 09:00 hod. do 15:00 hod., podľa prítomnosti manažéra publicity operačného programu Vzdelávanie v regionálnej informačnej kancelárii v zmysle uvedeného harmonogramu. Kontrola bude zameraná hlavne na správne vypĺňanie formulára žiadosti o platbu, príloh a priloženie požadovanej podpornej dokumentácie. Upozorňujeme však prijímateľov, že táto konzultácia nebude kompletnou kontrolou žiadosti o platbu, t.j. jej absolvovanie nezaručuje, že výdavky obsiahnuté v žiadosti o platbu budú automaticky považované za oprávnené.

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky