Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Podujatie Príklady dobrej praxe vo Zvolene a v Žiline za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

20.01.2012

Pozývame Vás na podujatie Príklady dobrej praxe vo Zvolene a v Žiline za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ si Vás dovoľuje pozvať na ďalšie dve zo série podujatí s názvom Príklady dobrej praxe, predstavenie úspešných projektov podporených zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného programu Vzdelávanie. Podujatia sa uskutočnia vo februári 2012 vo Zvolene a v Žiline.

Prezentované budú úspešné projekty základných a stredných škôl finančne podporené z operačného programu Vzdelávanie financovaného z Európskeho sociálneho fondu. Zástupcovia škôl predstavia verejnosti zámer, ako aj výsledky svojich projektov, podelia sa o svoje skúsenosti aj s potenciálnymi žiadateľmi a začínajúcimi prijímateľmi nenávratného finančného príspevku.

Miesta a termíny konania

6. február 2012 – Zvolen
Veľká zasadačka, Obvodný úrad, Nám. SNP 35/48, Zvolen

17. február 2012 – Žilina
Kongresová sála, Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Ul. Komenského 48, Žilina

Program podujatia

08:30 – 09:30  Registrácia účastníkov
09:30 – 09:45  Príhovor štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR Jaroslava Ivanča
09:45 – 10:45  I. blok prezentácií – projekty základných škôl
10:45 – 11:05   Kultúrny program
11:05 – 12:15  II. blok prezentácií – projekty stredných škôl
12:15 – 12:30  Diskusia     
12:30  Záver podujatia

V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa na podujatí vo Zvolene, vyplňte pripojenú návratku a odošlite ju do 30. januára 2012 na e-mailovú adresu: podujatiezvolen@asfeu.sk.  

Návratka na stiahnutie – podujatie Zvolen

V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa na podujatí v Žiline, vyplňte pripojenú návratku a odošlite ju do 9. februára 2012 na e-mailovú adresu: podujatiezilina@asfeu.sk.  

Návratka na stiahnutie – podujatie Žilina

Počet pozvaných účastníkov je limitovaný, Vaša účasť na konferencii Vám bude potvrdená e-mailom.

Vo februári 2012 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ organizuje ešte podujatie Príklady dobrej praxe v Bratislave. Termín a miesto konania podujatia bude zverejnené na www.asfeu.sk v priebehu mesiaca február 2012.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky