Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Operačný program Vzdelávanie bol schválený

07.11.2007

Európska komisia dňa 7. 11. 2007 oficiálne schválila Operačný program Vzdelávanie. Schválenie operačného programu je prvým predpokladom na začatie čerpania finančných prostriedkov, ktoré v programovom období 2007 – 2013 pre spomínaný operačný program predstavujú sumu vo výške viac ako 726,8 miliónov eur.

Cieľom Operačného programu Vzdelávanie je zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti. Finančné prostriedky z operačného programu bude možné čerpať zo štyroch prioritných osí, ktorými sú reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov, podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami so zameraním na marginalizované rómske komunity, moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj.

Podporovať sa budú napríklad projekty dištančného vzdelávania, e-learning, projekty ďalšieho vzdelávania zamestnancov pracujúcich v oblasti vzdelávania, projekty podporujúce zakladanie partnerstiev medzi školami, regiónmi, mestami, podnikateľskou sférou a tretím sektorom.

Agentúra bude priebežne na svojej internetovej stránke zverejňovať aktuálne informácie týkajúce sa vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, školeniach a seminároch, schválených projektoch a iných dôležitých aktualitách.

Informácie môžu záujemcovia získať aj na e-mailovej adrese info@asfeu.sk.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky