Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je utorok, 19.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Ocenené projekty v rámci operačného programu Vzdelávanie

21.11.2012

Úspešné projekty realizované prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ z operačného programu Vzdelávanie a finančne podporené z Európskeho sociálneho fondu získali cenu KOMENIUM PRIX. Odovzdávanie cien sa uskutočnilo 15. novembra vo Zvolene v rámci celoslovenského kongresu pre riaditeľov škôl KOMENIUM FÓRUM. Ocenenie v kategórii Úspešná realizácia europrojektov 2012 si prevzala riaditeľka základnej školy zo Starej Ľubovne a riaditeľ strednej odbornej školy z Pribeníka. Ceny im odovzdal štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Štefan Chudoba a generálna riaditeľka ASFEU Iveta Kopasová. „Veľmi ma teší, že som mohla osobne odovzdať ceny za kvalitne zrealizované projekty s výrazným prínosom pre školstvo. Dúfam, že výsledky projektov zažijú aj budúci žiaci týchto škôl a stanú sa inšpiráciou aj pre ďalších žiadateľov o prostriedky z eurofondov,“ uviedla Iveta Kopasová.

V kategórii stredných škôl si ocenenie odniesla Stredná odborná škola Szakkozépiskola, Jozefa Majláta z Pribeníka za projekt Premena a inovácia vzdelávania. Za viac ako 255 tisíc eur zorganizovala viacero druhov školení pre učiteľov a majstrov z odborov poľnohospodárstvo, agropodnikanie, cukrár, kuchár a pekár. Zmodernizovala materiálno-technickú základňu školy a vytvorila nový vzdelávací program. Druhou ocenenou školou sa stala Základná škola – ul. Za vodou zo Starej Ľubovne s projektom Nový školský program + inovácia metodologickej základne a technických prostriedkov na báze IKT = moderná škola. Realizáciou aktivít projektu za viac ako 152 tisíc eur škola získala odborne profilovaný vzdelávací program, inovované učebne a didaktickú techniku na báze IKT a odborne preškolený pedagogický zbor.

ASFEU plánuje ešte do konca roka 2012 vyhlásiť výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre gymnázia a stredné odborné školy. Úspešné školy môžu získať dodatočné finančné prostriedky pre svoje plánované projekty.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky