Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Národná konferencia „Operačný program Vzdelávanie a Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia“

27.11.2007

Dňa 27. 11. 2007 sa v priestoroch City hotela Bratislava uskutočnila Národná konferencia „Operačný program Vzdelávanie a Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia“. Organizátormi konferencie boli riadiace orgány pre uvedené operačné programy, t.j. Ministerstvo školstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Národnú konferenciu otvoril podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj, ktorý zároveň informoval o možnostiach využitia finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu v oblasti školstva. So svojím príhovorom vystúpil aj Vladimír Špidla, komisár Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne veci a rovnosť príležitosti a štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Sika.

Konferencia bola zameraná na predstavenie Operačného programu Vzdelávanie a Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia odbornej verejnosti. Národná konferencia súčasne poskytla priestor na informovanie o možnostiach ponúkaných v programovom období 2007-2013 pri využívaní prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu. Súčasťou programu bola tiež prezentácia Sprostredkovateľských orgánov pod riadiacimi orgánmi, ktoré sú zodpovedné za implementáciu menovaných operačných programov.

Operačný program Vzdelávanie bol oficiálne schválený Európskou komisiou 7. 11. 2007. Je jedným z jedenástich operačných programov, prostredníctvom ktorých bude môcť Slovensko čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ do roku 2013. Finančná pomoc predstavuje približne 24 mld. Sk. Pomoc bude možné využiť na reformu systému vzdelávania a odbornej prípravy, vytváranie efektívneho systému celoživotného vzdelávania i celoživotného poradenstva pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce. Špecifická pozornosť je venovaná problematike osôb s osobitými vzdelávacími potrebami so zreteľom na marginalizované rómske komunity.

Okrem národných projektov, pokrývajúcich celé Slovensko, sa budú v rokoch 2007-2013 realizovať aj dopytovo-orientované projekty. Implementácia národných projektov bude v kompetencii Ministerstva školstva SR. Dopytovo-orientované projekty budú pripravované priamo v regiónoch a realizovať sa budú prostredníctvom výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Vyhlasovať ich bude Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ.

Konferencia bola spolufinancovaná z Európskeho sociálneho fondu.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky