Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Moderná škola v praxi - Prezentácia schválených projektov v rámci OP Vzdelávanie

20.08.2009

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie Vás pozýva na podujatie s názvom Moderná škola v praxi – Prezentácia schválených projektov, ktoré sa koná pod záštitou podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja a uskutoční sa dňa 27. augusta 2009 od 12 hod. v priestoroch agentúry na Hanulovej 5/B v Bratislave. Podujatie je určené pre všetkých záujemcov o finančné príspevky zo štrukturálnych fondov, ako aj pre úspešných žiadateľov a prijímateľov nenávratného finančného príspevku.

Hlavný program dňa otvorí manažment agentúry predstavením jej činnosti za roky 2008 až 2009. Nasledujú prezentácie šiestich úspešných projektov zo strany prijímateľov nenávratného finančného príspevku. V rámci prezentácií predstavia práve realizované projekty zamerané na premenu tradičnej školy a priblížia činnosti a kreatívne riešenia školských aktivít. Plánovaná diskusia otvorí priestor na výmenu skúseností a tipov s ostatnými zástupcami škôl, ako aj s budúcimi žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok.

Počas podujatia budú záujemcom k dispozícii manažéri odborov informovania a publicity, projektového manažmentu a monitoringu, ako aj manažéri riadenia výdavkov, s ktorými môžu konzultovať ďalšie možnosti čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov, prípadne konkrétne podmienky nutné dodržať v rámci implementácie projektu.

V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa na podujatí, Vás prosíme o zaslanie priloženej návratky.

Program podujatia

Návratka

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky