Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Konzultačné hodiny pre prijímateľov NFP v rámci operačného programu Vzdelávanie

27.07.2010

Od 2. 8. 2010 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ zaviedla pre prijímateľov NFP v rámci operačného programu Vzdelávanie úradné konzultačné hodiny. Každý utorok a štvrtok od 10 do 14 h budú telefonicky dostupní projektoví manažéri ASFEU pridelení ku konkrétnym projektom. V tomto čase prijímatelia NFP môžu získať podrobné informácie týkajúce sa implementácie ich projektov vrátane finančného riadenia. „Cieľom tejto služby je efektívne nastaviť komunikáciu medzi ASFEU a prijímateľom NFP. Doteraz mohli prijímatelia sporné otázky konzultovať ľubovoľne počas celého dňa. Vzhľadom na náročnú administráciu realizovaných projektov, nebolo možné v tomto režime ďalej pokračovať. Veríme, že kvalitu novej služby ocenia aj prijímatelia, ktorým sa budú môcť projektoví manažéri ešte viac venovať v danom čase,“ uviedla generálna riaditeľka ASFEU Alexandra Drgová.

Uvedená služba nie je pre ASFEU prvou novinkou. Od januára 2009 pravidelne ponúka predbežnú kontrolu formálnej správnosti predkladanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok a jej príloh a od júla 2010 poskytuje odborné konzultácie k žiadosti o platbu v regionálnych informačných kanceláriách v Trenčíne, vo Zvolene a v Košiciach.

Všeobecne zamerané konzultácie (telefonické, písomné, osobné) k problematike čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ zastrešuje odbor informovania a publicity počas pracovných dní od 9 do 15 h.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky