Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 24.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Konzultácie k výzve OPV-2012/2.1/03-SORO prostredníctvom rezervačného systému bude možné využívať už od októbra

27.09.2012

Od dnešného dňa si môžu záujemcovia rezervovať termín na konzultáciu k príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) k výzve OPV-2012/2.1/03-SORO. Zamestnanci ASFEU v Bratislave budú potenciálnym žiadateľom o NFP v rámci tejto výzvy poskytovať konzultácie týkajúce sa formálnej kontroly žiadostí o NFP a jej príloh, rozpočtu a zamerania aktivít v zmysle výzvy.
Žiadatelia  si môžu vybrať z ôsmich termínov konzultácií za deň, ktoré budú prebiehať od 8.00 do 15.00 h, počas dvoch dní v týždni (vždy v utorok a vo štvrtok). Termín jednej konzultácie je stanovený na 1,5 h.

Výzva je zameraná na rozširovanie vedomostí a zručností seniorov vo veku nad 50 rokov prostredníctvom nových foriem vzdelávania a vzdelávacích programov, ako aj na zvyšovanie kvalifikácie lektorov.

Rezervačný systém

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky