Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je utorok, 19.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Konzultácie k príprave žiadostí o NFP v rámci výzvy OPV-2013/1.2/07-SORO

24.04.2013

V termíne od 30. apríla do 16. mája 2013 je pre záujemcov o konzultácie v rámci výzvy Podpora kvality vysokých škôl k dispozícii Rezervačný systém. Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok (NFP) si k predmetnej výzve môžu rezervovať termín stretnutí. Osobné konzultácie budú prebiehať od 8.00 do 15.00 h počas dvoch dní v týždni (vždy v utorok a vo štvrtok).

Zamestnanci ASFEU Bratislave poskytnú potenciálnym žiadateľom informácie týkajúce sa formálnej kontroly žiadosti o NFP a jej príloh, rozpočtu a zamerania aktivít v zmysle výzvy.

Výzva Podpora kvality vysokých škôl je zameraná na podporu rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji, medzinárodnú spoluprácu medzi VŠ, organizáciami výskumu a vývoja a súkromným sektorom na národnej i medzinárodnej úrovni.

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 20. mája 2013.

Vstup do Rezervačného systému:

http://www.asfeu.sk/agentura/rezervacny-system/

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky