Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je utorok, 26.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Informačný seminár k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2012/4.2/04-SORO v rámci operačného programu Vzdelávanie

01.02.2012

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie Vás pozýva na informačný seminár k vyhlásenej výzve OPV-2012/4.2/04-SORO s názvom

Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied v Bratislavskom kraji.

Pozvánka a program podujatia

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky