Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je streda, 20.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Informačné semináre k výzvam 1.1 a 4.1

18.03.2008

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila v marci dve zrkadlové dopytovo-orientované výzvy v rámci Operačného programu Vzdelávanie.

Dňa 11. marca 2008 boli vyhlásené dve výzvy pre stredné školy s názvom „Tvorba a implementácia rozvojových programov stredných škôl podporujúcich zvyšovanie kvality vzdelávania v súlade s reformou systému vzdelávania“ pre opatrenia:

1.1 Premena tradičnej školy na modernú
4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj

Dňa 18. marca 2008 boli vyhlásené dve výzvy pre základné školy s názvom „Tvorba a implementácia rozvojových programov základných škôl podporujúcich zvyšovanie kvality vzdelávania v súlade s reformou systému vzdelávania“ pre opatrenia:

1.1 Premena tradičnej školy na modernú
4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj

K uvedeným výzvam Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ organizuje sieť informačných seminárov v nasledujúcich mestách:

Termíny a miesta konania (viac...)

Program: Podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok; Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok (podrobný opis projektu, rozpočet, oprávnené výdavky)

Lektori: pracovníci Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

Informačné semináre sú určené pre oprávnených žiadateľov definovaných vo výzvach. Pozývame záujemcov stredných a základných škôl, ako aj ich zriaďovateľov, aby sa prišli detailnejšie oboznámiť s podmienkami, za ktorých je možné žiadať o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásených výziev z Operačného programu Vzdelávanie.

Účasť na seminároch je bezplatná.

Prezentácie z informačných seminárov nájdete tu.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky