Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je utorok, 19.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Informačné semináre k vyhláseným výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre základné a stredné školy v rámci Operačného programu Vzdelávanie

06.10.2008

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie Vás pozýva na informačné semináre k vyhláseným výzvam Tvorba a implementácia školských vzdelávacích programov základných/stredných škôl v rámci opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú a opatrenia 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj.

Pozvánka na informačné semináre.

Prezentácie:

 

Premena tradičnej školy na modernú - nové výzvy v rámci OP Vzdelávanie

Podrobný opis projektu

Projektové ukazovatele a ukazovatele pre horizontálne priority

Oprávnenosť výdavkov a rozpočet projektu

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

 

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky